?

Log in

No account? Create an account
Євро-2012, урки і метро - Діогенів піфос [entries|archive|friends|userinfo]
diogenis

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Євро-2012, урки і метро [Jun. 8th, 2012|12:38 am]
diogenis
[Tags|, , ]

Ось нас і спіткало Євро-2012. Якщо хто ще не побачив і не відчув, то повідомляю/нагадую, що не так страшні футбольні фани (їх ніби ще на рівні МЗС сортуватимуть), як уркагани-гастролери з усяких Макєєвок, які обов’язково припруться в самі знаєте які міста, щоб поцікавитися вмістом кишень неуважних громадян. Власне, вже: ще у травні один такий у центрі Києва тренувався, пристаючи до перехожих і белькочучи щось типу: «я єсть із Іспанія, как прайті...?» Акцент у нього, звісно, такий самий автентичний, як і будова фраз.

В цьому ракурсі схема київського «підлополітену», створена колись Апельсином, яку я час від часу підправляю згідно з актуальним станом метро, набуває особливого смислу й звучання. Отож викладаю чергове оновлення (дещо змінено порівняно з попередньою версією):


З такою схемою проїзду ніяка чивокуня не заблукає. Гарантую.
LinkReply